Biodynamie

 

De wijngaarden van Juchepie worden al sinds 1994 biologisch bewerkt.

Vanaf 1994 werd geen enkel chemisch produit meer gebruikt in de wijngaard, hetgeen er voor gezorgd heeft dat het microbiologische leven, dat volledig verwoest was door de jarenlange chemische behandeling, er sindsdien werd hersteld. Daarenboven, zijn we sinds 2007, nog een stapje verder gegaan door biodynamisch te gaan werken.

Welk verschil is er tussen de chemische bestrijding en de biologische verzorging ?

In de biologische wijnbouw gebruiken we natuurlijke producten waarmee we de planten helpen om zichzelf te beschermen, zogenaamde « kontaktproducten ». Dit wil zeggen dat deze producten zich vastzetten op de oppervlakte van de plant en zo vermijden dat de ziektes er zich kunnen ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de chemische producten die indringen in de plant. Maar, opdat een plant voldoende weerstand zou kunnen opbouwen is er ook een beperking van het rendement vereist. Onze productie bedraagt dan ook minder dan de helft van wat wettelijk is toegestaan.

Is het koper, dat in de biologische wijnbouw gebruikt wordt, niet schadelijk voor de natuur ?

Jawel, het koper kan, in hoge concentraties, de grond verstikken. Jammer genoeg is enkel koper - naast de chemische producten - effectief tegen een massale aanval van meeldauw. Daarom is het ook wettelijk toegelaten om koper te gebruiken, zij het in zeer beperkte hoeveelheden : max. 6 kg/ha per jaar. Maar op Juchepie hebben we in de meeste van onze behandelingen het koper al een tijdje vervangen door een product op basis van silicium en door plantenaftreksels. Hierdoor werd het aandeel van koper, de laatste jaren, teruggebracht tot minder dan 1,5 kg/ha per jaar.

Waarom de biodynamie ?

In de filosofie van Juchepie staat de plant centraal. Het welzijn van de plant is onze eerste zorg. En bovendien zijn we er van overtuigd dat enkel een wijnstok die zich goed voelt ons de vruchten kan geven die ideaal zijn om er natuurlijk evenwichtige wijn van te maken. En dat is nu net ook de kerngedachte van de biodynamie. Vanaf 2007, ter aanvulling van wat we reeds de voorgaande jaren deden, geven we onze wijngaarden, in homeopathische hoeveelheden, biodynamische preparaten op basis van koeienmest, silicium en diverse planten. Daarnaast richten we ons ook op de maankalender zodat onze behandelingen nog doeltreffender zijn. Dit alles volgens de principes van Rudolf Steiner, een Oostenrijks filosoof en grondlegger van de biodynamie. Wij zijn er trouwens ook van overtuigd dat deze praktijken ons zullen helpen om een nog grondiger kennis te verwerven van de wijnbouw en van de wijn.

Wenst u meer te weten over de biodynamie ?

Dan verwijzen we u graag naar de website van SIVCBD : www.biodyvin.com

Attesten : klikken op de naam van het organisme

ECOCERT

BIODYVIN

­