Het Terroir

 

Wat is het "Terroir" ?

"Terroir" is de verzameling van natuurlijke factoren die meebrengen dat druiven, geteeld in een bepaalde omgeving, ook bepaalde eigenschappen ervan kunnen opnemen. En die factoren zijn velerlei : de structuur van de grond waarop de wijnstok groeit, het microklimaat, de vorm van het landschap, de samenstelling van de moederrots, de dikte van de bodemlaag, de waterhuishouding, enz... Allemaal beinvloeden ze het gedrag van de wijnstok, waardoor die wijnen kan voortbrengen met een unieke persoonlijkheid.

Welk verschil is er tussen "cepage-wijnen" en "terroir-wijnen" ? 

Bij de productie van "cepage-wijnen" stelt men zich tot doel de aromatische kwaliteiten  van een bepaald druivenras maximaal te exploiteren. Men gaat zich meestal richten op de primaire, fruitige en bloemige aroma's, eigen aan bepaalde druivenrassen. Er zal dan ook, op het etiket, vooral naar de naam van dat druivenras verwezen worden. Deze wijnen kunnen uitstekend zijn, en zijn dat ook vaak, maar ze missen wel de minerale dimensie die naar hun geografische en geologische roots verwijst. Bij "terroir-wijnen" daarentegen gaat men juist proberen die identiteit te onderstrepen, de link te leggen tussen de eigenschappen van een bepaald druivenras en die van haar leefomgeving.

Volstaat het dan een goed "terroir" te hebben om "terroir-wijnen" te maken ?

Jammer genoeg is het niet zo eenvoudig. Om het "terroir" in de wijnen naar voor te brengen, moet men de wijnstok de mogelijkheid bieden het ook te exploiteren. En een gediversifieerd microbiologisch leven in de bodem speelt daarbij een cruciale rol. Op een inerte bodem zal men nooit tot de noodzakelijke symbiose komen tussen de plant en het "terroir". Grondbewerking is dus een absolute noodzaak, en herbiciden zijn volledig uit de boze. Men moet de plant dwingen met haar wortels de diepte in te gaan, dus mag men ook zeker niet irrigeren. Door het aanvoeren van compost zal men het microbiologisch leven, en vooral de ontwikkeling van de mycorhizen, trachten te stimuleren. En, alweer moet men de rendementen laag genoeg houden om de wijnstok in de gelegenheid te stellen dit alles te assimileren.

Welke elementen bepalen de typiciteit van het "Terroir" van Juchepie ?

De ondergrond van Juchepie bestaat vooral uit grijs-groene en purperen schilfersteen, afgewisseld met rotsen van vulkanische oorsprong : phtanite, spilite en rhyolite. De bovenlaag is er zeer dun (veelal niet meer dan 20 à 40 cm) en bestaat vooral uit zware klei, die zorgt voor een zekere waterreserve bij droogte. Dat is nuttig, want de neerslag is hier schaarser dan in de wijdere omgeving. We hebben hier ook een gesloten landschap : een kleine zuidgerichte helling, aan drie zijden ingebed tussen de heuvels. Echter wel met een opening naar de rivier, de Layon, vanwaar de herfstnevels opstijgen. Dat maakt dit "terroir" bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van het edelrot (botrytis cinerea), en dus voor de productie van grote liquoreuze wijnen.

Geologische kaart van het "Domaine de Juchepie" : klikken op de link

 KAART

­